Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2015:1174
Hoge Raad, 11/03763

Inhoudsindicatie:

Art. 6.31 Wet IB 2011, art. 49 VWEU. Arrest na HvJ C-87/13. Vervolg van HR BNB 2013/104 en HR BNB 2015/60. Beperking aftrek kosten monumentenpanden tot monumenten in Nederland is niet strijdig met EU-recht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug