Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2015:551
Hoge Raad, 14/00587

Inhoudsindicatie:

Douanerechten; artt. 6 tot en met 8 van de Associatieovereenkomst EG-Israël; art. 16 van bijbehorend Protocol 4; reikwijdte begrip vrijhandelszone; voor goederen die vanuit Israël in de Europese Unie worden ingevoerd, geldt alleen een preferentieel tarief wanneer het Protocol daarin zou voorzien; voor in de Europese Unie geproduceerde vrachtwagens, die terugkeren na vier jaar gebruik in Israël, geldt geen preferentieel tarief.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug