Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2015:552
Hoge Raad, 14/02600

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; art. 31 (oud) Wet OB; dat de economische activiteiten van de overdrager ten tijde van de overdracht van diens goederen nog niet waren beƫindigd, kan niet zonder meer de conclusie dragen dat sprake is van een overdracht van een algemeenheid van goederen; beoordeeld moet worden of de overgedragen goederen tezamen een handelszaak of een autonoom bedrijfsonderdeel vormden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug