Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2017:262
Hoge Raad, 16/02411

Inhoudsindicatie:

Art. 16, letter e, Wet WOZ. Een terrein bestemd voor verblijfsrecreatie wordt ook “als zodanig geëxploiteerd” indien de exploitatie zonder winstoogmerk plaatsvindt en ook als de exploitatie-opbrengsten aan anderen dan de eigenaar toekomen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug